top of page
MONT CLAIR Cab.Sauv. BIN 8

Medium-bodied wine with white pepper and cranberry notes layered with hints of liquorice and green mango.

เป็นไวน์รสชาติกลมกล่อม แทรกด้วยรสฝาดอ่อนๆ ขอผลไม้รสเปรี้ยวให้ความสดชื่น เหมาะที่จะดื่มเป็นแก้วแรก กับอาหารทุกๆ มื้อเพื่อเรียกน้ําย่อย พร้อมดื่มภายใน 1-3 ปี

MONT CLAIR Cab.Sauv. BIN 8

    bottom of page